Servicevänlighet

Enkel och smidig service med Eco Log

Tack vare kontinuerlig produktutveckling erbjuder samtliga Eco Logs skördare och skotare optimala förutsättningar för enkel och smidig service och rengöring. Slangdragningen har anpassats för att serviceteknikern lätt ska komma åt skogsmaskinens olika delar.

Tack vare en stor bukplåt, som enkelt sänks ner eller höjs med hjälp av en vinsch, ges stort utrymme för service och eventuella reparationer.

För att ytterligare förenkla och samtidigt höja säkerheten har Eco Logs produktutvecklingsteam samlat alla servicepunkter till den kallare sidan av motorn vilket minskar risken för brännskador från motor och avgassystem.

  • Genom maskinernas stora huvar och luckor har Eco Log genomgående hög åtkomlighet och servicevänlighet hos samtliga skördare och skotare. 
  • För att öka tillgängligheten och på så vis förenkla service är skogsmaskinernas dieselvärmare upplyft ur ramen.
  • Med hjälp av skördarnas pendelarmar utförs service snabbt och enkelt genom att antingen höja eller sänka maskinen till optimal arbetshöjd.
  • Effektiv service ökar nyttjandegraden av maskinen och ger förutsättningar för hög produktivitet.