Skördaraggregat EC 461 LF

Snabb matning, hög prestanda och smidig design gör Eco Log 461 LF till det självklara valet för alla typer av gallring. Aggregatet, som når även de mest svåråtkomliga områden, bearbetar enkelt täta förstagallringar tack vare låg vikt och kompakta mått. Samtidigt ger den patenterade lösningen Log Hold och proportionellt vinklade matarhjul bästa tänkbara stamhållning vid grova bestånd.

Eco Log 461 LF har konstruerats enligt lågfriktionskonceptet (LF) som garanterar högsta produktion och lönsamhet tack vare minimal friktion, optimal energiförbrukning och låga underhållskostnader. Upplev en imponerande kombination av hög prestanda och flexibilitet med Eco Log 461 LF, ett litet aggregat med stor kapacitet.

Samtliga Eco Logs skördaraggregat har utrustats med Eco Log Saw Control, ett patenterat system som ser till att du får ut maximal prestanda från både din maskin och ditt aggregat vid varje kap.

726 kg

VIKT

8 - 35 cm

Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet

530 mm

KAPDIAMETER

23-25MPa

Rekommenderat arbetstryck

Tekniska specifikationer

Matning

Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.

Hjulmotorer

Max. valsöppning

Matningshastighet

Matningskraft

Proportionella tryck

398 cc

420 mm

5,5 m/s

18 kN

Ja

Kapning

SuperCut 100 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med Eco Log Saw Control optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras.

Kapdiameter

Kedjehastighet

Sågmotor

Sågenhet

Saw Control

530 mm

40 m/s

Bucher 20 cc

Automatisk – SuperCut 100

Ja

Kvistning

Proportionellt kvistknivstryck mot stamdiameter för lägsta friktion och maximal produktion. Individuell inställning övre/nedre kniv(ar) samt per trädslag för optimal prestanda.

Rörliga knivar

Fasta knivar

Kvistningsdiameter spets-spets

Min. kvistdiameter

Proportionella tryck

Log Hold

4 inkl. toppkniv

1

350mm

30 mm

Ja

Ja

Vikt och Dimensioner

Tack vare sina mycket kompakta mått och låga vikt passar Eco Log 461 LF perfekt för gallring i täta bestånd.

Bredd stängt

Bredd öppet

Höjd

Vikt

850 mm

1130 mm

1230 mm

726 kg

Rekommendationer

Basmaskin: Eco Log 461 LF monteras med fördel på Eco Logs skördare 1058, 550 och 560

Avverkning: Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda

Rek. stamdiameter (BHD) för högsta produktivitet* 8 – 35 cm

*Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.

Eco Log Saw Control

Eco Log Saw Control maximerar din produktivitet i varje kap

Samtliga Eco Logs skördaraggregat har utrustats med Eco Log Saw Control, ett patenterat system som ser till att du får ut maximal prestanda från både din maskin och ditt aggregat vid varje kap. 

Tack vare att systemet kontinuerligt anpassar svärdmatningen hålls kaphastigheten hög under hela arbetsmomentet och varje kap optimeras oavsett trädslag, stammens diameter, kedjans skärpa eller maskinens tillfälliga kapacitet.

 En sammanlänkning mellan basmaskinen och skördaraggregatet säkerställer att varje kap utförs med så hög effektivitet som möjligt, där systemet hela tiden optimerar värdena utifrån yttre förutsättningar utan att föraren behöver ändra några grundinställningar manuellt. Det spelar ingen roll om aggregatet används i en blandskog eller vid en grov slutavverkning, om du tar en gran vid första kapningen och en björk direkt därefter. Eco Log Saw Control säkerställer att din avverkning kan utföras snabbt, smidigt och effektivt i alla lägen.

 Eco Log Saw Control:

  • Gör att skördaraggregatet hela tiden anpassar sig efter rådande förhållanden och säkerställer en jämn kedjehastighet och ett optimalt svärdtryck för det aktuella trädslaget.
  • Länkar samman såg och basmaskin för optimal prestanda och effektivitet hos både aggregat och skördare.
  • Minimerar risken för kapsprickor och genererar tack vare hög kaphastighet stora tidsvinster och effektivitet till avverkningen.
Produktivitet

Öka din produktivitet med Eco Logs skördare

Eco Logs skördare i 500 serien har alla utformats och konstruerats för att du som kund ska få ut så mycket som möjligt av din skogsmaskin. Genom överlägsen markfrigång, hög framkomlighet i all typ av terräng och optimala serviceförhållanden utmärker sig Eco Logs skördare i såväl produktivitet som effektivitet.

Samtliga delar och komponenter är noga utvalda för att få driftsäkra och högpresterande maskiner som hanterar de många och varierande uppgifter som skogsbruket innebär.

Skördarnas pendelarmar gör att kran och hytt alltid kan befinna sig i horisontellt läge så att maskinen kan arbeta med hög effektivitet, säkerhet och styrka även i svår terräng och i brant lutning.

  • Eco Logs skördare ger föraren full kontroll i alla lägen då maskinen anpassas efter terrängen med hjälp av pendelarmarna. Skördaren höjs, sänks eller lutas och tar sig på så vis enkelt fram i alla typer av terräng.
  • Skördarna har utrustats med motorer från Volvo Penta som utmärker sig genom sin låga bränsleförbrukning, snabba respons och sitt långa serviceintervall.
  • Service utförs snabbt och smidigt tack vare att skördarens alla delar är lättåtkomliga och att maskinen kan sänkas till optimal arbetshöjd.
  • Kranen och aggregatet kan med fördel lyftas och arbeta med hög styrka och effektivitet även på lång räckvidd och i svåra terränger, en stor fördel vid exempelvis gallring och grotanpassning.
  • Optimering mellan hydraulsystem och dieselmotor gör att maskinen alltid arbetar med hög kapacitet och effektivitet.

Hör Joel Henriksson från Korpilombolo om hans tankar kring maskinerna, hög produktivitet, stabilitet och varför du borde prova en Eco Log.